AKTUELLT

2023-11-22

Fastighetsrättens dag på temat el, vind och vatten

Tid: kl. 09.00-17.00
Plats: Radisson Blu, Stationsgatan 4, Uppsala, samt via Zoom.

Sista anmälningsdag: 7 november


2023 ÅRS ARRANGEMANG

2023-03-14

Bostadsrättens dag, 14 mars kl. 09.00-16.45

Plats: Clarion Hotell Gillet i Uppsala
Moderator: IFF:s nya föreståndare jur. dr Marc Landeman

Se hela programmet


2022 ÅRS ARRANGEMANG

2022-11-15

Bostad och lokal som medel i kriminell verksamhet
Seminarium 8.00-17.00 
Universitetshuset sal IX, Biskopsgatan 3
Sista anmälningsdag: 10 november

Se bifogat program. Sprid gärna inbjudan!

Konferensavgift: 795 kr. (självkostnadspris)
Kontaktperson: Ingela Funke Frischenfeldt, verksam vid Administration och service
Anmäl dig här 


2022-10-11

Fastighetsrättens dag
11 oktober 8.00-17.00
Clarion Collection Uppsala, Storgatan 30, Uppsala


2022-09-06
Inbjudan till seminarium: Klimatavvägningar och ekologisk kompensation av mark, Clarion Collection Uppsala.


2021 ÅRS ARRANGEMANG

2021-10-11
Inbjudan till Fastighetsrättens dag den 9 november 2021 i Uppsala.


2021-01-27
Inbjudan till det tredje seminariet i vår gemensamma seminarieserie om platssamverkan i Sverige, se länk för information och anmälningsformulär 
https://platssamverkan.org/sample-page/aktuellt/#kommandeaktiviteter


2020-11-20
Inbjudan till frukostseminarium från Stittelsen Tryggare Sverige
https://platssamverkan.org/sample-page/aktuellt/#kommandeaktiviteter


2020-10-28
Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med IFF-Institutet för Fastighetsrättslig forskning vid Uppsala universitet, in till en digital frukostseminarieserie om förutsättningarna för platssamverkan i Sverige.

Medverkar gör bl.a. professor Olle Lundin (Uppsala universitet), justitieminister Morgan Johansson (S), docent Erika Björkdahl (Uppsala universitet), hållbarhetschef Malin Bosaeus (Rikshem), kommunpolis Jerry Elmqvist (Polisregion. Stockholm), ordförande Per Eriksson (Svenska Stadskärnor) m.fl.

Inbjudan och anmälan: (https://platssamverkan.org/sample-page/aktuellt/#kommandeaktiviteter).


Pressmeddelande

Kommuner, bostadsföretag och fastighetsägare står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som rör brott och otrygghet. Samtidigt har befintliga arbetssätt visat sig ha begränsad framgång. För att utveckla frågor som rör offentlig-privat samverkan på detta område inleder nu Stiftelsen Tryggare Sverige ett samarbete med Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF) vid Uppsala universitet.

- För att komma till rätta med den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen lanserade Stiftelsen Tryggare Sverige i december 2018 ett Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Kunskapscentrets uppgift är att samla den evidensbaserade forskning och erfarenhetsbaserade kunskap som finns, nationellt och internationellt, om dessa typer av långsiktiga samverkansarbeten. Kunskapscentret ska vidare anpassa dessa kunskaper och metoder till svenska förhållanden och ge stöd och råd till kommuner och fastighetsägare som vill starta och driva platssamverkan.

Bakom Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan står KTH, flera branschorganisationer och en rad fastighetsägare.

- Vi är nu glada över att även inleda ett samarbete med Institutet för Fastighetsrättslig Forskning, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet för att utveckla frågor som rör offentlig-privat platssamverkan, säger Magnus Lindgren.

Genom platssamverkan och mobilisering av outnyttjade brottsförebyggande resurser i våra kommuner i form av fastighetsägare, säkerhetsföretag, handlare och andra aktörer kommer samhället få nya verktyg i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten.

I IFF:s uppdrag som forskningsinstitut ingår att ha kontakt med bland annat myndigheter och organisationer i samhällsaktuella frågor i syfte att akademi och praktik ska mötas för att utbyta erfarenhet och kunskap. Vi är därför mycket nöjda över samarbetet med Stiftelsen Tryggare Sverige och tror att det kommer gynna både forskningen på området och arbetet med platssamverkan, säger Erika P Björkdahl.

2020 Års arrangemang

►13 februari 2020 Nyttjanderättens dag

Länk till anmälan: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15366

2018 års arrangemang

►21 mars, Bostadsrättens dag

►April, Sakrätt i fast egendom

►9 oktober, Fastighetsrättens dag

Senast uppdaterad: 2023-09-22