Remissytranden från IFF

IFF svarar regelmässigt på fastighetsrättsliga remisser. Nedan finns ett urval av remisser där IFF haft principiella synpunkter på givna förslag.

Remisser

​Remisser från år 2021

​Remisser mellan årtalen 2000-2017​

Frågor om våra remissvar?

Vill du ha en kopia på ett remissvar eller söker du en äldre kopia? Kontakta doktorand Amelia Krzymowska:

Senast uppdaterad: 2022-05-05