Regler för avbokning

  1. Avbokning ska alltid ske skriftligt till IFF.
  2. Beställaren får fritt avboka fram till fem (5) dagar före kursstart.
  3. Vid avbokning mellan fem (5) och 2 (2) dagar före kursstart, ska Beställaren ersätta IFF med 10 % av kursavgiften.
  4. Vid avbokning därefter eller vid utebliven närvaro ska Beställaren ersätta med 100% av kursavgiften.
  5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person hos Beställaren efter samråd med IFF.