Organisation och förvaltning

IFF har en styrelse som svarar för institutets organisation och förvaltning. Styrelsen består av åtta ledamöter varav sju stycken har praktisk inriktning och en rättsvetenskaplig inriktning. Styrelsen utses av Juridiska fakultetsnämnden.

Styrelsen består av ledamöterna:

Verkställande direktör Ulrika Blomqvist, Bostadsrätterna
Fastighetschef Anna-Karin Engström, Svenska kyrkan
Chefsjurist Sheila Florell, Vasakronan
Universitetslektor Maria Forsberg, Juridiska institutionen
Advokat Tomas Johansson, Mannheimer Swartling advokatbyrå (styrelseordförande)
Chefsjurist Olof Johnson, Sveriges byggindustrier
Chefsjurist Michael Persson, Nordea Sverige

Den löpande verksamheten leds av en föreståndare tillsammans med en biträdande föreståndare. Föreståndaren utses av Juridiska fakultetsnämnden.

Nuvarande föreståndare respektive biträdande föreståndare är:
Jur. dr Marc Landeman
Doktorand Kristina Borodina

Senast uppdaterad: 2023-03-03