Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

IFF bedriver och stimulerar forskning inom fastighetsrättens område

Institutets verksamhet

IFF bedriver och stimulerar forskning inom fastighetsrättens område, följer upp och försöker påverka det fastighetsrättsliga lagstiftningsarbetet, anordnar seminarier och symposier med stark praktisk inriktning.

IFF är ett fristående institut med egna lokaler vid Juridiska fakulteten inom Uppsala universitet. Institutet startades 1989 av professor Sten Hillert och har allt sedan dess kunnat få sin finansiering i huvudsak genom bidrag från företag, myndigheter och organisationer som på olika sätt har intresse av fastighetsrätt och anser sig ha nytta av IFF:s verksamhet.
 

Avtackning

Professor Erika P Björkdahl, föreståndare för IFF sedan nio år tillbaka, lämnar sitt uppdrag och efterträds av jur. dr Marc Landeman. Samtidigt avgår Bengt Kjellson, fd. generaldirektör för Lantmäteriet, efter drygt 18 år som styrelseordförande för IFF. Ny styrelseordförande blir advokat Tomas Johansson, Mannheimer Swartling.

Avtackning av Erika P Björkdahl och
Bengt Kjellson på IFF:s styrelsemöte
den 25 januari.
Foto: Kåre Eriksson


 

Senast uppdaterad: 2024-01-22