Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

IFF bedriver och stimulerar forskning inom fastighetsrättens område

Institutets verksamhet

IFF bedriver och stimulerar forskning inom fastighetsrättens område, följer upp och försöker påverka det fastighetsrättsliga lagstiftningsarbetet, anordnar seminarier och symposier med stark praktisk inriktning.

IFF är ett fristående institut med egna lokaler vid Juridiska fakulteten inom Uppsala universitet. Institutet startades 1989 av professor Sten Hillert och har allt sedan dess kunnat få sin finansiering i huvudsak genom bidrag från företag, myndigheter och organisationer som på olika sätt har intresse av fastighetsrätt och anser sig ha nytta av IFF:s verksamhet.
 

Vi välkomnar till nya seminarier under 2022. Det är planerat till:
 

Senast uppdaterad: 2022-11-15