IFF:s skriftserie

  • Nr 1 Hyresrätt som dellikvid, Kjell Adolfsson & Sten Hillert (1991
  • Nr 2 Samägd jordbruksfastighet, Margareta Brattström (1992)
  • Nr 3 Miljöfarlig industri och bostäder, Åsa Norrman & Staffan Westerlund (1994)
  • Nr 4 Bostadsrättens värde – Krediträttsliga studier, Sten Hiller & Ulf Jensen (red. 1997)
  • Nr 5 Läga – Lägenhet med äganderätt, Margareta Brattström (1999)
  • Nr 6 Fastighetstillbehör – en antologi, Margareta Brattström & Mikael Möller (red. 1999)
  • Nr 7 Fastighetssamverkan vid tredimensionell fastighetsbildning, Claes Lewenhaupt (2006)
  • Nr 8 Forskningsutmaningar för fastighetsrätten -- en antologi, Margareta Brattström & Peter Strömgren (red 2010)
IFF har också ombesörjt utgivandet av Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert (2002)

Samtliga böcker är utgivna på Iustus förlag (www.iustus.se). Böckerna kan beställas per telefon 018/65 03 30 eller via mail kundtjanst@iustus.se