Remissytranden från IFF

IFF svarar regelmässigt på fastighetsrättsliga remisser. Nedan finns ett urval av remisser där IFF haft principiella synpunkter på givna förslag.

Remisser

Frågor om våra remissvar?

Vill du ha en kopia på ett remissvar eller söker du en äldre kopia? Kontakta doktorand Amelia Krzymowska.