Organisation och förvaltning

IFF har en styrelse som svarar för institutets organisation och förvaltning. Styrelsen består av åtta ledamöter varav sju stycken har praktisk inriktning och en rättsvetenskaplig inriktning. Styrelsen utses av Juridiska fakultetsnämnden.

Styrelsen består av ledamöterna:

Verkställande direktör Ulrika Blomqvist, Bostadsrätterna
Fastighetschef Anna-Karin Engström, Svenska kyrkan
Docent Richard Hager, Juridiska institutionen
Advokat Tomas Johansson, Mannheimer Swartling advokatbyrå
Generaldirektör Bengt Kjellson, Lantmäteriet (styrelseordförande)
Verkställande direktör Solveig Lindéll-Sohlberg, Mäklarhuset
Bankdirektör Lars Lindgren, Handelsbanken
Chefsjurist Marie Öhrström, Fastighetsägarna Sverige

Den löpande verksamheten leds av en föreståndare tillsammans med en biträdande föreståndare. Föreståndaren utses av Juridiska fakultetsnämnden.

Nuvarande föreståndare respektive biträdande föreståndare är:
Docent Erika P Björkdahl
Doktorand Amelia Krzymowska