Fastighetsrättsliga examensuppsatser

IFF delar årligen ut pris för bästa examensarbete i fastighetsrätt. Samtliga juridiska institutionen vid Sveriges universitet inbjuds att nominera uppsatser till priset. Vinnaren utses av IFF:s styrelse. Uppsatsen presenteras av uppsatsförfattaren på ett av IFF ordnat seminariet där även prissumman lämnas över. De uppsatser som har nominerats under åren, inklusive vinnande bidrag, finns publicerade nedan.

IFF har ett starkt band till Juridiska Fakulteten vid Uppsala universitet. IFF:s föreståndare är lektor vid fakultet och har därmed ansvar för uppsatshandledning av studenter på Juristprogrammet. På denna sida finner ni även andra examensuppsatser med fastighetsrättslig anknytning, än de som nominerats till uppsatspriset.